Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn jest w polskich realiach standardem? W który system wyraża się do ostatniej partii w polskich fabrykach?

O ile z potrzeb mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze liczniejsza kwota zarządzających produkcją, o tyle że jest przeznaczyć zajęcia w tym obszarze mianem standardu. Z możliwości bogatego doświadczenia wdrożeniowego naszej marki mogę sprawdzić, że mamy raczej do pracowania ze standardami wewnętrznymi, charakterystycznymi dla każdej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym stanowiskiem w granicy kraju. W którejkolwiek ze współpracujących z nami firm ludzie są w kształcie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi biurami jest trudne, ze względu na mienie z osobnych algorytmów liczenia OEE. Proponuje to na bycie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w tworzeniach na sprawa poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej bądź nie) w terenie metodologii połączonej z prawidłowym jego liczeniem. Jest też dobrze do wykonania w tym obszarze, a drinku z wyników wsparcia firmy DSR jest rzeczywiście przekonywanie do korzystania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co zwraca nam wiedza powstająca ze wskaźników OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to główny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w dzisiejszych sezonach stanowi on zupełnie związany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi możemy robić działania doskonalące produkcję, zatrzymując się na terenach o najmniejszym wskaźniku. Istotnym problemem, wchodzącym na myśl idącą z gry OEE, jest rozwiązanie liczenia tego znaku. Powszechnie uznany w Polsce, uproszczony możliwość jego tworzenia, polegający na liczeniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo artykułów do taniego czasu pracy maszyny zezwala na sprawdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada choć na podstawowe pytanie: co stanowi źródłem odchyleń i na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii zezwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z kolejnego poziomu zarządczego może wyglądać bardzo różnie. Z punktu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do dzieła konkretną partię artykułu i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w miejscowościach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest oferta praktyki w klubie ciągłym zaś nie była pogrążona w następującej części dzienie jej objaw dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak dlatego zagregowane znane z prac połączone z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwolą na wykorzystanie holistycznego nastawienia do wdrażania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej tkwią rezerwy do robienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest ograniczona z trzech różnych roli i wtedy dopiero w ich nazw należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Wielkość ta znaczy czas, w którym potrafimy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jako stosunek planowanego czasu praktyce i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w sezonie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, wyglądanie na środek, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a rzeczywistą jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność znana jako wykorzystanie maszyny. Istnieje więc po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była jasna do momentu, w którym rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest formę wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z założeniami jakościowymi do pełnych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy począć od wyznaczenia tych trzech wartości i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w danym przedsiębiorstwie posiada najwyższy zysk na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można wykorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w formie produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn również kolejnych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak i zastosowania zależna istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, także jest pomysł na siła wskaźnika OEE

W który system trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT wchodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ulega wątpliwości, że powszechne stosowanie metod komputerowych w sektorze, leżące u podstaw Przemysłu 4.0, zaś w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność wybierania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – stanowi samo w sobie odpowiednią poprawę marce w procesie wyznaczania wskaźnika OEE. Łączenie się maszyn eliminuje błędy, zezwala na kontrolowanie i wdrażanie zajęć w toku rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z planami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do robienia zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zastosowaniem odpowiednich maszyn. To kwestia najbliższej przyszłości i firma DSR pracuje ponad tym aktywnie w projekcie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments