Karta pobytu

Karta pobytu Połczyn Zdrój

Prasóweczki

W współczesnym czasie karta pobytu czasowego więc tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy jest pewnym z najbardziej ciekawych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest niezwykle dużo, jednakże najczęstszym motywem jest podanie pracy, co czyni większość składanych wniosków. Należy zawsze mieć, iż uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest procesem dość uciążliwym i mało skomplikowanym, bowiem wymaga wielkiej ilości formalności.

Karta pobytu Ińsko

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co toż stanowi?

Karta pobytu, stanowi ostatnie dokument, który wydzielany jest poprzez Wojewodę cudzoziemcowi we określonym Urzędzie Wojewódzkim, w jakim właśnie wcześniej uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Warto podkreślić, iż karta pobytu jest niezwykle istotnym dokumentem, bowiem posiada on potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas całego trwania pobytu na pola Polski. Wielką wartością karty pobytu jest ponad fakt, iż dokument daje prawo do wielokrotnego przekraczania granicy, stanowi obecne szczególnie niezawodne rozwiązanie, bo w niniejszym przykładu nie jest obowiązkowa viza. Należy mieć, iż gdy cudzoziemiec odbierze zezwolenie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi wziąć osobiście!

Na jak długo sprzedawana jest strona pobytu?

Wiele kobiet stawia sobie pytanie jak zdobyć kartę pobytu? Bo stanowi wtedy mechanizm zestawiony z niewiele etapów, karta pobytu sprzedawana jest cudzoziemcom nawet na czas trzech lat pobytu na pola Polski. Jeżeli należy o termin składania wniosków, wygląda to następująco:

zależnie od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa pogląd na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do lektury, pewno to stanąć najpóźniej w zeszłym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek kierowany jest do Wojewody właściwego
podczas składania wniosku cudzoziemiec jest odpowiedzialny do złożenia odcisków linii papilarnych
obowiązkiem jest jeszcze przedłożyć ważny dokument osobisty

Warto wspomnieć, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, danie na pobyt czasowy podawane jest na stopień od trzech miesięcy do trzech lat, aczkolwiek wszystek z gości ma okazję ponownego ubiegania się o inne zezwolenia. Należy i mieć, iż samo uzyskanie dania jest całkiem długotrwałe, ponieważ ma kilka miesięcy. Szczególnie cenną sytuacją jest fakt, iż jeśli cudzoziemiec jest na pola Polski na podstawie innych papierów i zmienia pracodawcę, to w bieżącej spraw nie może legalnie pracować! Karta pobytu Ińsko

Dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu
Karta pobytu Ińsko

Dokumentów, jakie są potrzebne, by osiągnąć kartę pobytu jest naprawdę wielu, aczkolwiek najistotniejszy jest sytuację jasna wniosek, gdyż jest on zasadą do ubiegania się o przyjęcie na pobyt czasowy. Do sądzie cudzoziemiec musi załączyć:

cztery to zdjęcia
uzyskanie wcześniej zezwolenie na produkcję
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na godzina odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o nieistnieniu z podatkami
potwierdzenie zameldowania i dokonania opłaty administracyjnej w sumie 50 złotych

Danie i komunikacja karty pobytu

Wymiana karty pobytu może spotkać w spraw kiedy: nastąpiła wymiana danych danych w dotychczasowej karcie pobytu, nastąpiła znacząca zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu również nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja, a dodatkowo w przypadku utraty strony lub jej zniszczenia. Natomiast wniosek o wydanie karty pobytu kładzie się w przypadku wydania pierwszej strony pobytu, gdy cudzoziemiec:

zostaje w Polsce w charakteru połączenia z rodziną, warto podkreślić, iż taka okoliczność jest dodatkowa dopiero wtedy, gdy Wojewoda wyda decyzję w sytuacji udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
jest podobnym członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej zgodę na pobyt czasowy ze względów humanitarnych

Należy mieć, iż w przypadku wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej zezwolenia na pobyt mocny oraz różne strony pobytu tracą ważność! Karta pobytu Ińsko

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments